Kody błędów systemu Windows

Kody błędów systemu Windows.

Sprawdź błędy i ich kody systemowe. Jeśli dotarłeś do tej strony podczas wyszukiwania innych błędów, oto kilka linków, które mogą pomóc:

Błędy Windows Update — pomoc w rozwiązywaniu problemów z Windows Update.
Błędy aktywacji systemu Windows — pomoc w weryfikacji kopii systemu Windows.
Rozwiązywanie problemów z niebieskim ekranem BSOD — pomoc w ustaleniu przyczyny błędu zatrzymania.
Pomoc techniczna firmy Microsoft — pomoc dotycząca produktu firmy Microsoft.

Potrzebujesz więcej sposobów na znalezienie system error codes?

Idąc na przeciw Twoim potrzebom wymieniliśmy kody błędów systemu, uporządkowane według numerów. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w śledzeniu konkretnego błędu, oto kilka dodatkowych zaleceń:

Użyj narzędzia wyszukiwania błędów firmy Microsoft Microsoft Error Lookup Tool.
Zainstaluj narzędzia debugowania dla systemu Windows, załaduj plik zrzutu pamięci, a następnie uruchom polecenie !err .
Przeszukaj witrynę Microsoft Protocols, aby znaleźć nieprzetworzony tekst lub kod błędu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [MS-ERREF]: Windows Error Codes Kody błędów systemu Windows.

Zdarza się, że kod błędu może wywołać oprogramowanie firm trzecich.

Inne kody błędów mogą być generowane przez usługi lub aplikacje stron trzecich (na przykład kod błędu: 118 może być wyświetlany przez usługę gier Steam) iw takich sytuacjach należy skontaktować się z linią pomocy strony trzeciej.

Wyszukaj kody błędów Windows.

Kody błędów systemu są bardzo szerokie: każdy z nich może wystąpić w jednej z setek lokalizacji w systemie. Zatem opisy tych kodów nie są bardzo szczegółowe. Użycie tych kodów wymaga pewnych badań i analiz. Musisz zwrócić uwagę zarówno na kontekst programistyczny, jak i środowisko uruchomieniowe, w którym  występują te błędy.

Kody błędów są zdefiniowane w WinError.h. Każdy może ich używać. Czasami kody są zwracane przez oprogramowanie niesystemowe i co za tym idzie, kod jest zwracany przez funkcję znajdującą się głęboko w stosie i daleko od kodu obsługującego błąd.

Poniższe tematy zawierają listy kodów błędów systemowych. Wartości te są zdefiniowane w pliku nagłówkowym WinError.h.

Kody błędów systemowych

(0-499) (0x0-0x1f3)
(500-999) (0x1f4-0x3e7)
(1000-1299) (0x3e8-0x513)
(1300-1699) (0x514-0x6a3)
(1700-3999) (0x6a4-0xf9f)
(4000-5999) (0xfa0-0x176f)
(6000-8199) (0x1770-0x2007)
(8200-8999) (0x2008-0x2327)
(9000-11999) (0x2328-0x2edf)
(12000-15999) (0x2ee0-0x3e7f)

Comments are closed.