Windows 8

Wszystko o Windows 8

Windows 8 – pomocne kafelki:

– Zamknij

– Wyloguj

– Restart

Windows 8 | zamknij | wyloguj | restart
Jak to zrobić? Odpowiedź jest prosta 🙂 Otwórz notatnik i wklej kod podany poniżej:

set WshShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
strStartMenu = WshShell.SpecialFolders(“StartMenu”)
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & “Zamknij.lnk”)
oShellLink.TargetPath = “%systemroot%System32shutdown.exe”
oShellLink.Arguments = “-s -t 0”
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = “%systemroot%System32shell32.dll,27”
oShellLink.Description = “Shutdown Computer (Power Off)”
oShellLink.WorkingDirectory = “%systemroot%System32”
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & “Wyloguj.lnk”)
oShellLink.TargetPath = “%systemroot%System32shutdown.exe”
oShellLink.Arguments = “-l”
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = “%systemroot%System32shell32.dll,44”
oShellLink.Description = “Log Off (Switch User)”
oShellLink.WorkingDirectory = “%systemroot%System32”
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & “Restart.lnk”)
oShellLink.TargetPath = “%systemroot%System32shutdown.exe”
oShellLink.Arguments = “-r -t 0”
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = “%systemroot%System32shell32.dll,176”
oShellLink.Description = “Restart Computer (Reboot)”
oShellLink.WorkingDirectory = “%systemroot%System32”
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
Wscript.Echo “Kafelki: Zamknij, Restart i Wyloguj zostały dodane. Możesz teraz przypiąć je do paska zadań Windows 8.”

Następnie w menu wybieramy:

Plik->Zapisz jako->Nazwa pliku: dowolna.txt.
Zapisany plik (np. na pulpicie) klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy “zmień nazwę” i zmieniamy rozszerzenie z txt na vbs
Skrypt uruchamiamy klikając (domyślnie) 2 razy w ten sposób utworzyły się dodatkowe kafelki które można przypiąć do paska zadań Windows 8.

Aktualizacja z błędem w Windows 8 i Windows 8.1 która uniemożliwia wprowadzanie polskich znaków to Synaptics-Pointing Device. Po odinstalowaniu tej aktualizacji mamy ponownie polskie znaki.