Windows 8 i Windows 8.1

Wszystko o Windows 8

Windows 8 – pomocne kafelki:

- Zamknij

- Wyloguj

- Restart

Windows 8 | zamknij | wyloguj | restart
Jak to zrobić? Odpowiedź jest prosta :) Otwórz notatnik i wklej kod podany poniżej:

set WshShell = WScript.CreateObject(„WScript.Shell”)
strStartMenu = WshShell.SpecialFolders(„StartMenu”)
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & „Zamknij.lnk”)
oShellLink.TargetPath = „%systemroot%System32shutdown.exe”
oShellLink.Arguments = „-s -t 0″
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = „%systemroot%System32shell32.dll,27″
oShellLink.Description = „Shutdown Computer (Power Off)”
oShellLink.WorkingDirectory = „%systemroot%System32″
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & „Wyloguj.lnk”)
oShellLink.TargetPath = „%systemroot%System32shutdown.exe”
oShellLink.Arguments = „-l”
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = „%systemroot%System32shell32.dll,44″
oShellLink.Description = „Log Off (Switch User)”
oShellLink.WorkingDirectory = „%systemroot%System32″
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strStartMenu & „Restart.lnk”)
oShellLink.TargetPath = „%systemroot%System32shutdown.exe”
oShellLink.Arguments = „-r -t 0″
oShellLink.WindowStyle = 1
oShellLink.IconLocation = „%systemroot%System32shell32.dll,176″
oShellLink.Description = „Restart Computer (Reboot)”
oShellLink.WorkingDirectory = „%systemroot%System32″
oShellLink.Save
Set oShellLink = Nothing
Wscript.Echo „Kafelki: Zamknij, Restart i Wyloguj zostały dodane. Możesz teraz przypiąć je do paska zadań Windows 8.”

Następnie w menu wybieramy:

Plik->Zapisz jako->Nazwa pliku: dowolna.txt.
Zapisany plik (np. na pulpicie) klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy „zmień nazwę” i zmieniamy rozszerzenie z txt na vbs
Skrypt uruchamiamy klikając (domyślnie) 2 razy w ten sposób utworzyły się dodatkowe kafeli które można przypiąć do paska zadań Windows 8.